Baza profili technologicznych

Poniżej prezentujemy wybrane profile technologiczne dostępne w bazie BBS. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani którymkolwiek z nich, prosimy o skontaktowanie się z naszym ośrodkiem.

1. Mikrorurki nawadniające z polieterosulfonu - miękkiego polietylenu (Nr id.: 09 IL 80ER 2S2Z )

Izraelskie małe/średnie przedsiębiorstwo opracowało oraz produkuje wyjątkowe i innowacyjne miękkie i elastyczne mikrorurki nawadniające, wytwarzane z polieterosulfonu, który jest miękkim polietylenem, doskonały zastępnik dla rurek nawadniających zrobionych z twardego i sztywnego polietylenu i polichlorku winylu. Przedsiębiorstwo poszukuje kontaktu z nowymi partnerami w drodze umów joint-venture oraz umów handlowych ze wsparciem technicznym.

2. Ultradźwiękowy system zgrzewania (Nr id.: 10 SK 69CV 3GE6 )

Niewielka słowacka spółka przemysłowa opracowała nowy system zgrzewania ultradźwiękowego, który pozwala na szybkie, mocne i niezawodne łączenie materiałów. System może być używany do zgrzewania tworzyw sztucznych, sztucznej skóry i podobnych materiałów w przemyśle samochodowym, do pakowania żywności i w przemyśle elektronicznym. Spółka poszukuje producentów maszyn i technologii w tej dziedzinie oraz przemysłowych użytkowników technologii ultradźwiękowej.

3. Spawanie plazmowe - precyzyjne spawy o wysokiej jakości (Nr id.: 10 DK 20B3 3GJL )

Duńska spółka o długiej tradycji w produkcji tradycyjnych spawarek a w szczególności do spawania plazmowego opracowała najnowocześniejsze wyposażenie do spawania plazmowego. Możliwe jest tworzenie precyzyjnych łączeń również na miękkiej stali galwanizowanej i stali nierdzewnej z blachy cienkiej do 10 mm z pełną penetracją. Proces spawania plazmowego zwiększa prędkość spawania i zmniejsza potrzebę dalszej obróbki. Poszukuje się chętnych do zawierania umów handlowych ze współpracą techniczną i wytwórczą.

4. System obróbki laserowej o dużej precyzji do użytku uniwersalnego przy cienkich blachach. (Nr id.: 10 DE 1067 3GFV )

Niemieckie małe/średnie przedsiębiorstwo oferuje uniwersalny system obróbki laserowej do cięcia, spawania, wiercenia i mikrokonstrukcji, dostępne jako klasa laserowa I i IV. Rewolucyjna koncepcja maszyny jest oparta na płaskim bezpośrednim napędzie dla uzyskania najwyższej dokładności i bardzo dużym zakresie dynamiki i prędkości z innowacyjnym system napędu i sterowania. Spółka poszukuje użytkowników końcowych dla konstrukcji o wysokiej precyzji, laserowych warsztatów pracy dla części precyzyjnych i spółek technologii medycznej dla współpracy technicznej.

5. Zawory przemysłowe do wody, chemikaliów i żrących płynów z wewnętrzną powłoką szklaną lub halarową i gumową obudową (Nr id.: 07 IL ILMI 0IOJ )

Izraelskie małe/średnie przedsiębiorstwo opracowało wyjątkowe i innowacyjne typy membran i zaworów motylkowych z gumową obudową, które zapewniają dłuższy okres użytkowania oraz właściwą odpowiedź na problem korozji zaworów. Przedsiębiorstwo poszukuje chętnych do współpracy technicznej, umów joint-venture i umów handlowych ze wsparciem technicznym.

6. Opracowanie systemu wiążącego do wytwarzania części metalowych i ceramicznych poprzez technologię proszkowego formowania wtryskowego (Nr id.: 10 ES 28F8 3G4U )

Hiszpańska grupa badawcza ma duże doświadczenie w proszkowym formowaniu wtryskowym (Powder Injection Moulding). Główną zaletą tej technologii jest wytwarzanie części małych i o złożonych kształtach, których nie sposób uzyskać konwencjonalnymi technologiami produkcji. Grupa badawcza opracowała kilka systemów wiążących w celu uzyskania ceramicznych i metalicznych części od nano- do mikroproszków. Poszukują chętnych do współpracy technicznej i umów handlowych ze spółkami produkcyjnymi z branży tworzyw sztucznych, metali lub ceramiki.

7. Mikrospawanie - proces przeprowadzany na zimno w celu naprawy np. rys lub śladów uderzenia (Nr id.: 10 DK 20B3 3GEC )

Nowoczesna duńska spółka wyspecjalizowana w naprawie i produkcji śrub okrętowych i układów sterów używa technologii zwanej mikrospawaniem. Proces odbywa się na zimno i nie powoduje odkształceń ani wewnętrznych naprężeń części. Ta technika stosowana jest do naprawy rys i śladów uderzeń wielkości kilku mm w miejscach, które nie tolerują normalnego spawania. Spółka oferuje umowę o produkcję jako podwykonawca i umowę handlową ze wsparciem technicznym.

8. Rozwiązania dotyczące mocowania izolowanych szklanych elewacji. (Nr id.: 09 SE 67CJ 3FGB )

Szwedzkie małe/średnie przedsiębiorstwo z sektora budowlanego opracowało różne technologie mocowania szklanego systemu konstrukcyjnego dla izolowanych szklanych elewacji. Oferowane są dwa rodzaje rozwiązań mocujących: punkty mocowania w wewnętrznej szybie by zapewnić wysoką przejrzystość oraz ukryte mechaniczne mocowanie by zapewnić dużą wytrzymałość na obciążenia. Oba systemy zapewniają dobre właściwości izolujące.

9. Technologia i wyposażenie do ekstrakcji cennych substancji bioaktywnych z przypraw i ziół. (Ref: 08 BG 0530 2RWK )

Jednostka badawcza Bułgarskiej Akademii Nauk opracowała metodę i sprzęt do uzyskiwania substancji bioaktywnych z dzikich lub uprawnych roślin przy użyciu technik z użyciem rozpuszczalnika. Mogą one być zastosowane do uzyskania różnych środków takich jak farmaceutyki, odżywki, dodatki smakowe, barwniki itd. Zużyta masa zielona może być składowana bez szkody dla środowiska. Organizacja poszukuje chętnych do umowy handlowej ze wsparciem technicznym lub umowy licencyjnej.

10. Związki o działaniu przeciwzapalnym (Nr id.: 10 ES 23C6 3GDH )

Hiszpańska publiczna instytucja badawcza opracowała i opatentowała technologię do syntezy związków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym do zastosowania w mieszankach farmaceutycznych lub do opracowania żywności funkcjonalnej i odżywek (nutraceutyków) jak również przeciwutleniaczy do żywności. Nowe związki mają szerokie spektrum skuteczności przeciwzapalnej oraz łatwą i niedrogą syntezę. Poszukuje się spółek farmaceutycznych i żywieniowych w celu zawarcia umów licencyjnych lub o współpracę.

11. Nowe narzędzia do oceny stresu społecznego oraz zaburzeń z powodu stresu u ludzi (Nr id.: 10 DE 1169 3GF7 )

Niewielka niemiecka spółka dokonująca fazy I i IV prób klinicznych dla spółek farmaceutycznych, studiów klinicznych dla branży ochrony zdrowia i suplementów diety opracowała nowe narzędzia do oceny stresu i zaburzeń u ludzi związanych ze stresem. Narzędzia przynoszą dane o wysokim stopniu powtarzalności na temat wpływu związków psychotropowych lub pozwalają na personalizację indywidualnych kuracji. Spółka poszukuje partnerów przemysłowych i naukowych w celu zawarcia umów handlowych oraz dalszych badań i rozwoju.

12. Synteza chemikaliów przy użyciu technologii elektrochemicznej (Nr id.: 09 ES 23D2 3CQD )

Hiszpański uniwersytet posiada wiedzę specjalistyczną (know-how) na temat udoskonalania i dokonywania syntezy produktów organicznych poprzez bezpośrednie lub pośrednie procesy elektrochemiczne. Ta technologia ma dwie wielkie zalety: upraszcza metodę syntezy chemicznej i jest przyjazna dla środowiska. Ta technologia może być obiektem zainteresowania dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, który wytwarza półprodukty i produkty końcowe i ma potrzebę opracowania nowego procesu. Poszukiwani są partnerzy do umów patentowych i licencji know-how.

13. Jednostopniowy proces wytopu i otrzymywania nanokompozytów z poliamidów i nieorganicznych fulerenów o udoskonalonych termicznych, mechano-dynamicznych i trybologicznych właściwościach (Nr id.: 10 ES 28G2 3GFX )

Hiszpański instytut badawczy opracował zaawansowane nanokompozyty polimerowe oparte na poliamidzie i nieorganicznych nanocząstkach fulerenowych, drogą wytapiania-mieszania jako najprostszą i efektywną metodę z ekonomicznego i przemysłowego punktu widzenia, bez użycia modyfikatorów lub środków powierzchniowo czynnych. Materiał o ulepszonych termicznych, mechanicznych i trybologicznych własnościach jest używany do wytwarzania plastikowych części oraz jako powłoka. Instytut poszukuje partnerów przemysłowych do współpracy i umów licencyjnych.

14. Synteza nanocząstek (Nr id.: 04 ES SEOT 0B6Y )

Hiszpański uniwersytet ma doświadczenie i wiedzę specjalistyczną (know-how) w syntetyzowaniu metalicznych nanocząstek (jedno- i wielometalicznych). Opracowana metoda pozwala kontrolować zarówno skład atomowy jak i rozmiar nanocząstek. W niektórych przypadkach kontrolowany może być również kształt. Wytwórcy optyki, magnesów, czujników pomiarowych, katalizatorów (do użytku w bateriach, ogniwach paliwowych, elektrod z dyfuzją gazu, itd.), materiałów ceramicznych i/lub pigmentów są poszukiwani w celu nawiązania współpracy technicznej.

15. Nowa, szybka, prosta i niezawodna metoda określania ilości substancji w płynach biologicznych (Nr id.: UJI-02-CROMATOGRAFO )

Grupa hiszpańskich badaczy z dużym doświadczeniem w micelarnej chromatografii cieczowej opracowała technikę, która pozwala na analizę próbek fizjologicznych (surowicy, uryny, itd.) oraz produktów farmaceutycznych lub ochrony roślin poprzez bezpośrednie wstrzyknięcie próbek na chromatograf. Pozwala to na określenie tych związków w szybszy i oszczędniejszy sposób. Poszukuje się chętnych do zawarcia umów, w tym o współpracę techniczną, wsparcie techniczne i rozpoczęcie projektów badawczych.

16. Wykrywanie obecności płynów w rurach i pompach (Nr id.: 09 GB 77dz 3F9O )

Mała brytyjska spółka opracowała i opatentowała nową technologię do wykrywania obecności odpowiedniego poziomu płynów w instalacjach. Technologia ta jest w stanie monitorować poziom płynu w pompach i automatycznie uruchamiać i zatrzymywać pompy, unikając w ten sposób przegrzania i spalenia się silnika, jak również oszczędza energię. Spółka poszukuje chętnych do zawarcia umów handlowych ze wsparciem technicznym do dalszego opracowania technologii i wprowadzenia jej na rynek.

17. Proces chemicznego powlekania w celu osadzenia metalowej warstwy na szkle lub podobnych nieprzewodzących powierzchniach. (Nr id.: 09 IE 51S6 3D5I )

Irlandzki inżynier/technik opracował proces chemicznego powlekania w celu osadzenia metalicznej warstwy na szkle lub podobnych nieprzewodzących powierzchniach. Przewaga nad konwencjonalnymi metodami to działanie w temperaturze pokojowej, niski koszt i gładkie przyleganie osadu, co może być przyjęte i dostosowane w wielu dziedzinach. Poszukuje się spółek i organizacji z zasobami i biegłością w danej dziedzinie do zawarcia umów licencyjnych w celu przeniesienia technologii z etapu prototypu laboratoryjnego w fazę komercjalizacji.

18. System komputerowy do zarządzania szklarniami i uprawami hydroponicznymi (Nr id.: 07 ES MAAM 0IX9 )

Hiszpańska spółka opracowała system dla szklarni i upraw hydroponicznych który kontroluje zmiany klimatyczne i zawiera zarządzanie urządzeniami alarmowymi i kontrolę środowiska. Bada ona użytkowanie urządzeń opartych na alternatywnych źródłach energii, implantację procesów modelowania w przewidywanych warunkach kontrolnych (algorytmy) i poszukuje heurystycznej optymalizacji. Spółka poszukuje chętnych do zawierania umów o współpracę techniczną, umów joint-venture lub umów handlowych ze wsparciem technicznym.

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.