Doradztwo indywidualne

Ośrodek EEN w Opolu prowadzi konsultacje podczas indywidualnych spotkań w siedzibie ośrodka lub przedsiębiorcy. Pracownicy ośrodka udzielają niezbędnego wsparcia w zakresie: warunków i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, możliwości uzyskania dodatkowego finansowania na prowadzenie działalności oraz przepisów UE odnoszących się do przedsiębiorstw, m.in.: podatków oraz ceł, przepływu towarów, konkurencji zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, systemów jakości, standaryzacji, certyfikacji. Świadczymy fachową pomoc w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorstwa prac badawczo rozwojowych, w szczególności w ramach unijnego 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego. W celu uzyskania dalszych informacji i ustalenia szczegółów konsultacji prosimy o kontakt.

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.