Historie sukcesu opolskich firm

Ośrodek Enterprise Europe Network w Opolu działający przy Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości”, wchodzi w skład sieci Enterprise Europe Network, która powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest przez nią zarządzana. Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wsparcia dla biznesu, obejmująca swoim zasięgiem ponad 69 państw, w tym wszystkie należące do Unii Europejskiej. Skupia blisko 600 organizacji zatrudniających około 4000 specjalistów.

Konsultanci Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”, w ramach sieci EEN, udzielają pomocy małym oraz średnim przedsiębiorcom z woj. opolskiego, w prowadzeniu działalności gospodarczej w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pomoc ta dotyczy kluczowych dla przedsiębiorstw obszarów rozwoju: prowadzenia wymiany towarowej i usługowej wewnątrz UE, wdrażania innowacji oraz nowych technologii, pozyskiwania finansowania na inwestycje. Pomagamy w znalezieniu międzynarodowych partnerów gospodarczych, technologicznych oraz badawczych. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych oraz szkoleniowych.

Jedną z firm, którą kompleksowo wspieramy od 2017 r. jest Metalowiec Sp. z o.o. z Namysłowa. Przedsiębiorstwo jest doświadczonym producentem sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, łóżek szpitalnych, łóżek do opieki długoterminowej, mebli oraz sprzętu medycznego, a także innych wyrobów metalowych. Jako samodzielny podmiot gospodarczy istnieje od 1976 roku i cały czas rozwija swoją działalność w branży metalowej.

W ramach wsparcia firmy, konsultanci EEN regularnie informują spółkę o branżowych spotkaniach B2B, targach, misjach, szkoleniach i doradztwie. Przedstawiciele firmy wzięli udział w następujących szkoleniach:

  • ABC cyfrowego eksportu w internecie - od czego zacząć?
  • Zatrudnianie obywateli Ukrainy oraz innych cudzoziemców w Polsce - zmiany w przepisach na 2022 r. oraz aktualne regulacje;
  • Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw.

Firma oczekiwała od Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” pomocy w promocji nowego produktu - łóżka z namiotem izolacyjnym - przez rozpowszechnianie informacji do Partnerów EEN.

Wobec powyższego konsultanci EEN utworzyli profil firmy w kooperacyjnej bazie danych sieci EEN, na bieżąco zarządzali jej profilem pod względem przychodzących zapytań ofertowych oraz przeglądali bazy zagranicznych ofert w celu znalezienia odpowiednich dystrybutorów.

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” zorganizowało również udział firmy w evencie Med2Meet2021. Dzięki wsparciu SPP spółka nawiązała kontakt z rumuńską firmą EROND - Cattus Ltd., a ostatecznie po zakończonych negocjacjach w 2022 r. doszło do zawarcia umowy sprzedaży produktów firmy Metalowiec Sp. z o.o. w Rumunii.

EEN w dalszym ciągu kompleksowo wspiera firmę w jej rozwoju, poszukiwaniu nowych partnerów biznesowych oraz sprzedaży produktów na arenie międzynarodowej. Umożliwiliśmy udział firmy w spotkaniach B2B podczas wydarzenia Med2Meet2022 - virtual healthcare cooperation day, czy też w tragach MEDICA 2022, gdzie spółka skorzystała z polskiego stoiska w celu promocji firmy i jej produktów.

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.