Klub Europejski

Do Klubu Europejskiego mogą przystępować przedsiębiorcy zainteresowani aktywnym uczestniczeniem w życiu ośrodka, zdobywaniem kontaktów biznesowych oraz poszerzaniem wiedzy na temat warunków oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach członkowstwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Dla przedsiębiorców zrzeszonych w Klubie organizowane są spotkania, w czasie których poruszane są ciekawe tematy, istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności biznesowej. Klub Europejski przy EEN w Opolu stanowi platformę wymiany poglądów oraz pomysłów, dzięki którym prowadzenie biznesu może stać się łatwiejsze.

Jeśli zainteresowani są Państwo udziałem w spotkaniach Klubu, prosimy o kontakt.

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.