Spotkania brokerskie

Ośrodek organizuje spotkania brokerskie dla przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z partnerami biznesowymi z zagranicy. Spotkania odbywają się najczęściej przy okazji różnego rodzaju targów oraz konferencji z udziałem przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy zainteresowani taką formą prowadzenia rozmów rejestrują swój udział za pośrednictwem ośrodka, który organizuje spotkanie z zainteresowanym przedsiębiorcą zagranicznym. Ośrodek EEN w Opolu pomaga w prowadzeniu rozmów, zapewniając odpowiednie ku temu warunki.

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.