Spotkania tematyczne, seminaria, szkolenia

Ośrodek EEN w Opolu organizuje seminaria, szkolenia, warsztaty i spotkania tematyczne. Podczas spotkań szeroko omawiane są rozmaite zagadnienia istotne z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw na rynku unijnym. Spotkanie są prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie, którzy przekazują słuchaczom praktyczną wiedzę. Do tej pory udało się zorganizować kilkadziesiąt tego typu wydarzeń.

Oto przykładowe tematy zorganizowanych przez nasz ośrodek spotkań, seminariów oraz szkoleń:

  • Kooperacja międzynarodowa szansą rozwoju regionu - międzynarodowe sieci współpracy
  • Zmiany w prawie celnym i podatku akcyzowym w aspekcie prawa europejskiego
  • Samozatrudnienie jako forma prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach europejskich
  • Projekty badawczych w ramach 7 Programu Ramowego - Czy to jest szansa dla mnie?
  • Formy europeizacji przedsiębiorstwa oraz funkcjonowanie na rynku europejskim
  • Opodatkowanie cesji wierzytelności podatkiem od towarów i usług
  • Kontrola podatkowa w świetle ordynacji podatkowej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – zarys problematyki
  • Zarządzanie ryzykiem walutowym przy transakcjach na rynku wspólnotowym

Informacji o tematyce, terminach i miejscu wydarzenia prosimy poszukiwać w dziale aktualności.

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.