Audyt technologiczny

Zainteresowany przedsiębiorca ma możliwość zaproszenia konsultanta z naszego ośrodka, który zapozna się ze warunkami działania przedsiębiorstwa. Oceni jakość działalności, wskaże zalety firmy oraz słabe strony i zaproponuje działania naprawcze. Każda analiza ma na celu wykazanie możliwości rozwoju danej firmy, także przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Z audytu sporządzany jest raport, który jest przekazywany przedsiębiorcy.

Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.